Нормативные акты

Альтернативная процедура ликвидации юридических лиц

Адвокатское хранение документов

Защита прав и имущества заемщиков, поручителей и залогодателей

Ликвидация предприятий


 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

28.10.2003 N 31-04200-30-29/4479

 

Щодо пропажі або знищення первинних документів підприємства

 

Міністерство фінансів України щодо пропажі або знищення первинних документів повідомляє. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [996-14] відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до аконодавства та установчих документів.

Відповідно до пункту 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 [№0168-95] за погодженням з Мінстатом та МВС України, у разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник підприємства письмово повідомлення про це правоохоронні органи та наказом призначені комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення. Для участі в роботі комісії запрошуються представники слідчих органів, охорони та державного пожежного нагляду. Результат роботи комісії оформлюють актом, який затверджує керівник підприємства. Копія акта в 10-денний строк надсилається до органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, та органу державної податкової служби.

Відповідно до підпункту 5.3.9 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" [334/94-ВР] не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку. Формування об'єктів оподаткування здійснюіться на основі записів у первинних облікових документах з проведенням наступних коректувань відповідно до правил податкового обліку, встановлених законами з питань оподаткування. У разі втрати, знищення або зіпсування зазначених документів платник податку має право письмово заявити про це податковому органу та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів.

Письмова заява має бути надіслана до/або разом з поданням розрахунку податкових зобов'язань звітного періоду. Якщо платник податку не подасть у такий строк письмову заяву та не поновить зазначених документів до закінчення податкового періоду, що настаі за звітним, непідтверджені відповідними документами витрати не визнаються валовими витратами і на суму недосплаченого податку нараховуіться пеня у встановленому порядку. Якщо платник податку поновить зазначені документи у наступних періодах, підтверджені витрати (з урахуванням сплаченої пені) включаються до валових витрат податкового періоду, на який припадаі таке поновлення. Згідно із підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" [2181-14] роз'яснення окремих положень податкового законодавства надаються контролюючими органами у порядку, визначеному відповідним центральним (керівним) органом контролюючого органу. Таким чином, повноваження роз'яснюють застосування підпункту 5.3.9 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" [334/94-ВР] належать Державній податковій адміністрації України.

 

  в начало страницы
2064
© 2002 Copyright
Вебмастер
 
 
Почтовый адрес
61058, Украина, г. Харьков-58, а/я 9135
Адрес офиса
г. Харьков, ул. Данилевского, 6
(вход с ул. Литературная)
Тел./факс: (057) 701-07-44
моб. тел.
(+ VIBER)
(095)
(097)
574-98-98
e-mail: info@7140654.com